Biologisch geteeld, wat houdt dat in?

  1. Biologisch of ecologisch
  2. Eko
  3. Waarom biologisch?
  4. Biologische land- en tuinbouw in nederland
  5. Lees ook

Tegenwoordig kun je in supermarkten en winkels steeds meer een keuze maken tussen “gewone” producten en biologische of ecologische. Vaak zijn de laatste wel iets duurder. Waarom zou je kiezen voor deze artikelen? In dit artikel komt het biologische (of ecologische) principe uitgebreid aan de orde. “Biologisch geteeld” kun je min of meer vertalen naar: “in samenwerking met de natuur”. Het is een soort levensstijl waarbij de biologische landbouw zich richt naar de natuur en uitsluitend samenwerkt met de natuur.


Biologisch of ecologisch

Biologisch-dynamisch is geheel volgens principes van de antroposofie, waarbij producten worden verbouwd zonder chemische bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest. Maar dat niet alleen, er wordt hierbij ook rekening gehouden met het antroposofische wereldbeeld van de natuur als een geheel, waarin gewerkt wordt met preparaten die uit natuurlijke substanties gewonnen worden. Geïntrigeerd (of duurzaam) biologisch is minder streng. Men gaat uit van het biologisch dynamisch principe, maar als het moet, kan men er van afwijken. Neem bijvoorbeeld de verwarmde glastuinbouw. Daar is extra energie voor nodig, terwijl deze producten in warmere gebieden zonder extra energie geproduceerd kunnen worden. Ecologie richt zich naar het bijdragen aan een beter milieu. Er wordt rekening gehouden met het leven van dieren en planten. Wanneer men spreekt over ecologische of biologische landbouw en voeding dan bedoelt men landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, met oog voor het welzijn van dieren en productiemethoden.


EKO

Bedrijven die werken volgens de richtlijnen van de biologische teelt moeten voldoen aan strenge eisen waar zij op worden gecontroleerd. U kunt op de verpakking het keurmerk “EKO” vinden. Met dit keurmerk voldoet het product aan de wettelijk gestelde normen voor ecologische producten en productiemethoden. Het EKO-keurmerk garandeert dat er geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. De EKO-teelt is een van de best gecontroleerde sectoren in de land- en tuinbouw. De Stichting keur Alternatief voortgebrachte Landbouwproducten (Skal) is de enige organisatie in Nederland die het EKO-keurmerk mag verlenen.


Waarom biologisch?

Mensen willen terecht steeds meer aandacht besteden aan het milieu. Het is algemeen bekend dat het niet de goede kant op gaat met onze planeet, als we er niet milieubewuster mee om gaan. In jaren tachtig kwam er een doorbraak in de biologische landbouw. Er ontstond vanaf dat moment grote vraag naar milieuvriendelijke producten voor een gezond leven. De voedingsmiddelenindustrie in deze behoefte steeds meer gaan voorzien, door biologische producten aan te leveren.

Biologische land- en tuinbouw in Nederland

In Nederland is de biologische land- en tuinbouw nog niet sterk ontwikkeld. De melkveehouderij trekt het voortouw. Dan volgt de akkerbouw. De glastuinbouw heeft een zeer gering aandeel. Het is ook niet makkelijk om te schakelen van “gewone” teelt naar ecologische. Zo moet de grond ten minste twee jaar bewerkt zijn volgens strenge biologische richtlijnen. In de praktijk gebruiken agrarische ondernemers kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen die niet passen in een natuurlijke overeenstemming met de natuur. Zij zullen dit moeten verruilen voor stoffen die passen in natuurlijke kringlopen. Dat is niet goedkoop en de producten mogen pas na twee jaar voor een aangepaste, hogere prijs verkocht worden.


Lees ook