Halloween: een griezelfeest

In Amerika en Canada vieren ze op 31 oktober Halloween, een griezelfeest. Het lijkt een beetje op een griezelcarnaval. Iedereen verkleedt zich er zo eng mogelijk. Kinderen gaan langs de deuren voor een snoepje en roepen: “trick or treat!”. Dat betekent dat je ze een snoepje moet geven, anders zwaait er wat voor je. Het verkleden blijft niet alleen bij kleding. Veel mensen vinden het ook leuk om griezelhapjes, horrordrankjes en monsterlijke maaltijden te maken. Pompoenen worden uitgehold tot enge maskers. Als je daar een kaars in laat branden, ziet het er nog enger uit!


Halloween is een feest waarvan de oorsprong vele eeuwen terug ligt. Op Panoma dag vierden de Romeinen een groot feest om de goden te bedanken voor de oogst en om hulp te vragen de winter goed door te komen. De Kelten vierden om dezelfde reden het Samhein-festival. Bij deze feesten werden offers gebracht aan de goden om ze gunstig te stemmen. Allerheiligen en Allerzielen komt uit de katholieke hoek, maar had vele raakvlakken met de hiervoor vermelde feesten. Allerheiligen en Allerzielen werden op 1 en 2 november gevierd. Op Allerheiligen werden de heiligen herdacht en op Allerzielen werden de overledenen geëerd. Op die dagen werden vreugdevuren georganiseerd en mensen verkleedden zich als engel, heilige of duivel. In het Oud Engels heet Allerheiligen ‘all hallows’ en ‘all hallow’s eve’ . Halloween is een verbastering van de Oud Engelse benaming voor Allerheiligen.


In de negentiende eeuw dacht men dat de toekomst in Amerika lag en vele Ieren, Schotten en Engelsen gingen er heen om hun fortuin te zoeken. Ze brachten zo ook hun Halloween feest mee. Het was aanvankelijk (in de twintigste eeuw) voornamelijk een kinderfeest. Kinderen verkleedden zich als spook en maakten lantaarns van pompoenen die werden uitgesneden tot gezichten.  Met een kaarsje ging men in het donker langs de deuren om snoepjes op te halen. Maar in de jaren tachtig vonden mensen het steeds leuker om de huizen te versieren. Het werd een feest, vergelijkbaar met Carnaval, waarbij iedereen zich ging verkleden en wel zo eng mogelijk. Het werd steeds commerciëler en ook nu zijn de winkels al vanaf begin oktober volgeladen met Halloween spullen. Het lijkt er op dat we in Europa ook steeds meer plezier krijgen in het vieren van Halloween.  Je ziet dat steeds meer mensen in de ban raken van het griezelfeest. Huizen worden ook hier versierd met mooie pompoenen en de winkels bieden elk jaar weer een groter assortiment griezelproducten aan. Of onze kinderen ook langs de deuren gaan voor snoep? Elf dagen later wordt in veel delen van het land ‘Sint Maarten’ gevierd waarbij ook langs de deuren wordt gegaan en gezongen voor snoep. Misschien dat dit gedeelte van het Halloween feest met het oog op Sint Maarten dan ook net even iets teveel voor ons is.Lees ook