Sinterklaas

  1. De tradities rond sinterklaas
  2. De echte sinterklaas
  3. Landen die ook sinterklaas vieren
  4. Lees ook

De grote kindervriend Sinterklaas komt ieder jaar met zijn boot uit Spanje om in Nederland op 5 december zijn verjaardag te vieren. In plaats van cadeautjes te ontvangen, geeft hij ze liever aan de kinderen. Hij geeft ze niet persoonlijk, maar hij laat zijn helpers, de Zwarte Pieten de pakjes afleveren, het liefst door de schoorsteen. De kinderen moeten wel zoet zijn geweest, anders krijgen ze de roe, of nog erger, worden ze in de zak meegenomen naar Spanje. Voor kinderen is het een spannende tijd. De jongsten geloven heilig in deze goedgevige man. Televisie, scholen en ouders, iedereen laat kinderen in de waan dat Sinterklaas bestaat!


De tradities rond Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest kent een eeuwenlange traditie. Sinterklaas heeft een lange witte baard en zijn kleding bestaat uit een tabberd (een soort priesterkleed), met daaroverheen een rode lange mantel. Op zijn hoofd draagt hij een mijter.  Sinds de 21e eeuw heeft Sinterklaas een paard, genaamd Amerigo. Met Amerigo rijdt de Sint over de daken van de huizen. Aan zijn hand heeft hij een staf en draagt hij het grote boek waarin alle kinderwensen staan vermeld, zodat hij weet wat er op ieders verlanglijstje staat.  Al sinds de 15e eeuw wordt de schoen gezet. In die tijd werd dat gedaan in de kerk en de opbrengst ging naar de armen. In de 16e eeuw werden de schoenen gezet in de huiskamer. De schoenen werden gevuld met snoepgoed, zoals speculaas, kruidnoten, marsepein,  en speelgoed. Tegenwoordig is het Sinterklaasfeest een familiefeest en de schoen wordt gezet in de kamer bij de schoorsteen, of in de gang, of bij het raam. De kinderen leggen er soms een wortel bij, voor het paard. Of een tekening, voor Sinterklaas. Het schoentje mag gezet worden op of vanaf de dag dat Sinterklaas in Nederland arriveert.  De viering van pakjesavond leverde de kinderen vroeger vooral zelfgemaakte cadeautjes op. Later werden dat steeds meer gekochte cadeautjes. Pakjesavond wordt vooral in Nederland gevierd en niet zozeer in de andere landen. De pakjes worden afgeleverd door de Zwarte Pieten. Zij kunnen door de schoorsteen kruipen om de pakjes in de juiste schoenen te zetten. Over de herkomst van de Zwarte Piet gaan veel verhalen. De Zwarte Piet is volgens velen een Moor, vanwege zijn huidskleur. Soms geeft de huiskleur van Zwarte Piet aanleiding tot kritiek omdat het racistische vooroordelen zou bevestigen. Anderen beweren dat het slechts schoorsteenvegerknechten zijn die hun zwarte gezichten hebben verkregen door de roet uit de schoorsteen. De roe is immers ook een instrument van schoorsteenvegers. Tot de Tweede Wereldoorlog had de Sint trouwens slechts één helper. Nu zijn de Zwarte Pieten acrobatische grappenmakers die vaak kwajongensstreken uithalen, wat grappig afsteekt tegen de gedistingeerde Sinterklaas.


De echte Sinterklaas

Sint Nicolaas werd geboren in Patara in Lycië dat tegenwoordig in Turkije ligt. In het jaar 280 hoorde het bij het Byzantijnse Rijk. Hij werd bisschop van Myra, de hoofdstad van Lycië. Hij stierf op 6 december 342. Hij werd later vanwege zijn goede daden heilig verklaard. Ongeveer 200 jaar na zijn dood zijn er legendes over zijn persoon en goede daden ontstaan. Het gooien van snoepgoed en gouden munten steunt  het verhaal dat hij jongeren hielp door geld in de huizen te gooien van gezinnen met dochters die te weinig geld hadden om voor een bruidsschat te zorgen.


Landen die ook Sinterklaas vieren

Nederland viert Sinterklaas op 5 december. De Belgen doen dat op 6 december, de naamdag van (Sint-) Nicolaas. Sinterklaas wordt verder gevierd in enkele Nederlandse koloniën, en in mindere mate in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Tsjechië gevierd. Griekenland kent een vergelijkbaar personage, de Heilige Basil, die op oudejaarsdag het land bezoekt.


Lees ook